Web counter

Saturday, 18 December 2010

Cavalerii Danubieni, parteneri de succes ai Hofigal S.A


Fundaţia pentru jurnalism şi cultură HERON
este persoană juridică non-profit, având utilitate
publică în baza Ordonanţei Guvernului
României nr. 26/2000, completată şi modificată
prin Ordonanţa Guvernului nr. 37/2003.
Potrivit prevederilor statutare, scopul fundaţiei
este acela de a dezvolta programe şi acţiuni
cu privire la cunoaşterea şi promovarea
valorilor culturale româneşti, apărarea şi
conservarea patrimoniului cultural naţional,
sprijinirea fenomenului cultural european
şi universal în general. De asemenea, în spiritul
aceloraşi prevederi statutare, fundaţia
HERON iniţiază şi derulează programe, în parteneriat
cu alte instituţii de profil, cu companii
şi societăţi economice, pentru promovarea
respectului faţă de natură, mediul înconjurător,
valorificarea tradiţiilor şi experienţei sociale
a poporului român, pentru menţinerea unei
stări de sănătate culturală şi biologică în deplin
consens cu normele Uniunii Europene..
Numele HERON provine de la o divinitate
din mitologia traco-dacică, parte componentă
a celebrului cult religios al Cavalerilor
Danubieni. Heron este zeul acestor cavaleri,
un militar, un războinic, care avea ca principală
deviză “lupta împotriva răului”. El coboară
din negura timpului, luând chipul unui
erou pământean geto-dac, probabil Burebista.
Devine Invictus (invincibil), Sanctus
(sfânt), Aeternus (veşnic), Iohyras (plin de
forţă), metamofozându-se, odată cu răspândirea
creştinismului în Dacia, în Sfântul Gheorghe,
militar care, datorită martiriului suferit,
a intrat în rândul sfinţilor. Cavaler la daci,
Sfânt Mare Mucenic în Biserica Creştină, Heron
este personajul legendar ce întruchipează
simbioza naturală şi istorică a credinţelor
şi tradiţiilor vechi cu cele de astăzi. Războinic
Călare, patron al călăreţilor şi armatei, Heron
este Sf. Gheorghe, este legendarul Cavaler
Danubian care, în goana calului, cu mantia
fluturând, loveşte cu suliţa balaurul - simbol
al răului.
Fundaţia ce-i poartă numele promovează
aceleaşi valori fundamentale ale binelui
pentru societatea românească, în general
pentru noi toţi. Vocaţia pentru acest bine se
regăseşte concret şi în parteneriatul pe care
Fundaţia Heron îl are cu Hofigal S. A. În vara
acestui an se împlinesc patru ani de când
Fundaţia Heron asigură editarea şi tipărirea
revistei “Hofigal – Natură şi Sănătate”. În
acelaşi timp, parteneriatul dintre instituţiile
noastre s-a dezvoltat şi prin alte forme de colaborare,
în speţă pe identificarea şi aplicarea
unor proiecte ce au vizat educaţia socială (în
special a tinerei generaţii) cu privire la mediul
înconjurător, la o alimentaţie şi o viaţă sănătoasă,
la respectul faţă de valorile naţionale.
Sunt cunoscute acţiunile care, împreună
cu Serviciului de Analiză şi Prevenţie a Criminalităţii
din cadrul Poliţiei Capitalei, s-au concretizat
într-o suită de conferinţe-dialog (cu
participarea extraordinară a Dlui Ştefan Manea),
cu elevi şi cadre didactice din şcolile şi
liceele Capitalei. Aceste conferinţe vor continua
şi vizează toate centrele de învăţământ
din Bucureşti şi Judeţul Ilfov, urmând ca în viitor
să fie extinse şi în alte centre din ţară.
Au fost organizate numeroase evenimente
social-culturale de mare anvergură,
găzduite de Centrul Cultural al Ministerului
Internelor şi Reformei Administrative
(MIRA) precum şi în marile parcuri ale capitalei,
cu ocazia Zilei Copilului şi a Sărbătorilor
de Iarnă. Menţionăm şi acţiunile prin
care copiii talentaţi din mediul şcolar bucureştean,
componenţi ai unor formaţii de prestigiu,
au oferit spectacole artistice unor copii
orfani sau cu o situaţie materială precară,
instituţionalizaţi în diferite centre de plasament.
La fiecare eveniment, pentru a aduce
un zâmbet pe faţa şi în sufletul acestor copii
necăjiţi au fost oferite cadouri consistente,
o mare contribuţie având-o şi Compania
Hofigal, ca sponsor principal.
Evenimentul pe care colectivul din acestă
instituţie îl serbează la mijlocul acestei primăveri,
20 de ani de la înfiinţare, ne oferă
posibilitatea şi onoarea de a felicita întregul
colectiv, personal pe dl. Director general, Ştefan
Manea, pentru realul succes dobândit
de-a lungul acestor ani, pentru poziţia de lider
de piaţă în domeniu, pentru calitatea şi
utilitatea socială a produselor fabricate, pentru
rolul activ pe care îl dovedesc în domeniul
sănătăţii oamenilor.

La Mulţi ani, Hofigal!


Preşedinte,
Mihai Chirea

No comments:

Post a Comment